• O nas

 • Z lotu ptaka

 • Kółko Fotograficzne

  Pełnia księżyca

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/19

 • Festyn na zielonej trawce

 

Powiat
Nowosądecki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Facebook

 

 

 

 Nasz Instagram

 

 

 Nasz blog

 

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz
tel. 18 446 05 81, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

 

24 marzec - PRACOWNIA PLASTYCZNA

INTERNAT MIĘDZYSZKOLNY W STARYM SĄCZU

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

NA WYKONANIE PLAKATU

 

CELE KONKURSU

 

 • popularyzowanie  i  wyjaśnianie  roli,  znaczenia  wolontariatu,
 • kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,
 • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodzieży,
 • rozwijanie inwencji twórczej uczniów i pokazywanie ich umiejętności na szerszym forum,
 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu
 • poszerzenie wśród uczniów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy
 • zachęcanie młodzieży do podejmowania aktywności, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

 

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE DO 8 KWIETNIA 2019 R. W SIEDZIBIE PLACÓWKI

Warsztaty plastyczne dotyczące konkursu  odbywać się siedzibie placówki od marca do kwietnia.           

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA WYKONANIE PLAKATU „POMAGANIE JEST FAJNE”

 

Organizator:

 1. Internat Międzyszkolny w Starym Sączu

Cele Konkursu

 1. Popularyzowanie  i  wyjaśnianie  roli,  znaczenia  wolontariatu,
 2. Kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,
 3. Promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodzieży,
 4. Rozwijanie inwencji twórczej,
 5. Popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu
 6. Poszerzenie wśród wychowanków wiedzy zakresu pracy wolontariuszy
 7. Zachęcanie młodzieży do podejmowania aktywności, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu                i solidarności społecznej.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest skierowany do wychowanków internatu
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 4 marca 2019 r. do  kwietnia 2019 roku.
 3. Prace plastyczne muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, zawierającymi hasło odnoszące się do tematyki wolontariatu.
 4. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką artystyczną na papierze o formacie A3                         (z wyłączeniem grafiki komputerowej).
 5. Każdy plakat winien być opisany na odwrocie: imię, nazwisko uczestnika konkursu ,wiek nazwa placów
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu oraz do zorganizowania wystawy
 7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 9.
 8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom.
 9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa oraz złożone lub nadesłane  po terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać osobiście do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie placówki
 2. Powołanie pięcioosobowej komisji konkursowej nastąpi do dnia 9 kwietnia 2019 roku.
 3. Komisja konkursowa oceniając plakaty weźmie pod uwagę:  umiejętność doboru tematu plakatu do ogłoszonego konkursu, jakość wykonania,  • oryginalność.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 11kwietnia 2019 roku w ramach IX Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zostaną zaproszone na uroczystą Galę zorganizowaną w ramach IX Przeglądu Dorobku Artystycznego Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, a laureaci w trakcie spotkania zostaną nagrodzeni.
 3. 3.       Prace laureatów i uczestników konkursu będą prezentowane na wystawie w Młodzieżowej Galerii Pod Gargulcem.
 4. 4.       Nagrody
 5. Komisja konkursowa dokona wyboru laureatów i przyzna nagrodę główną dla pierwszego miejsca oraz nagrody dla miejsca drugiego i trzeciego 
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie.

 

 

Nowe foto

Galeria