REKRUTACJA klik

Ogłoszenia

Komunikaty

FOTO ROKU

FOTO-grafia DNIA

RYSUNEK ROKU

PLASTYKA I FILM

24 MARCA OBCHODZIMY NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW  #zostanwdomu

24 MARCA OBCHODZIMY NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW #zostanwdomu

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 r. zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.

 

Dziś (24.03) obchodzimy Dzień pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
W czasie niemieckiej okupacji zginęło około 2 mln 700 tys. - 3 mln polskich Żydów. Społeczność żydowska, która od wieków zamieszkiwała ziemie polskie padła ofiarą eksterminacji.
Mimo iż warunki panujące w Polsce były skrajnie niesprzyjające dla ratowania Żydów, dzięki pomocy struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz zwykłych obywateli tysiące Żydów zdołały przeżyć niemiecką okupację. Historycy oceniają, że na ziemiach polskich niemiecką okupację przeżyło w ukryciu od 40–50 tys. do 100–120 tys. Żydów. Zdaniem historyka Gunnara S. Paulssona w samej tylko Warszawie ukrywało się w różnych odstępach czasu ok. 28 tys. Żydów, z czego blisko 11,5 tys. zdołało przeżyć wojnę. Blisko 350 tys. polskich Żydów przeżyło wojnę na terytorium ZSRR lub uciekło z kraju.
Historycy oceniają, że w różne formy pomocy Żydom zaangażowanych było od 360 tys. do około miliona Polaków (w tym wypadku chodzi o Polaków uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w akcji ratowania Żydów).
Liczba Polaków straconych przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom nie została dotąd precyzyjnie ustalona.
W publikacji „Those Who Helped: Polish Rescuers of Jews During the Holocaust”, wydanej w 1997 roku przez Instytut Pamięci Narodowej, znalazły się nazwiska 704 Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. Owa lista nie jest jednak zamknięta, gdyż w liczbie 704 zamordowanych nie uwzględniono m.in. Polaków zamordowanych we wsiach spacyfikowanych przez Niemców za niesienie pomocy Żydom.
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych oceniał liczbę zamordowanych na ok. 2 500. W publikacji „Martyrs of charity” autorstwa Wacława Zajączkowskiego (Waszyngton: Fundacja im. Maksymiliana Kolbego, 1988) podane zostały nazwiska 2 300 Polaków straconych za pomoc Żydom. Z kolei Anna Poray-Wybranowska w swojej pracy zatytułowanej „Those Who Risked Their Lives”, wydanej w Chcicago w 2008 r., zamieściła ponad 5 tys. nazwisk Polaków zamordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów.
Symbolem pomocy Żydom nawet za cenę własnego życia stała się rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu.

 

Zachęcam do przeczytania artykułu. 

KLIK LINK

 

Opiekun; Krzysztof Ruchała