Komunikaty

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Od 1 września 2019r w. następuje zmiana wysokości opłat wnoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów

 

zgodnie z Uchwala nr 280/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.


Wysokość opłat ;

  • - za zakwaterowanie- 70.00 zl. miesięcznie,
  • - za wyżywienie- 14.00 zl całodniowe( śniadanie obiad, kolacja)