Komunikaty

PRÓBNA EWAKUACJA

PRÓBNA EWAKUACJA

Dbając o bezpieczeństwo wychowanków Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, 3 października o godzinie 17.00 odbyła się próbna ewakuacja pod czujnym okiem strażaków z Państwowej Straży Pożarnej JRG nr 1 z Nowego Sącza.

Akcja ewakuacji miała na celu połączenie zdobytej wiedzy z praktyką.

Zachowanie prawidłowej postawy w razie zagrożenia życia. Ewakuacja przebiegła sprawnie, bez chaosu .

Na koniec omówiono przebieg ćwiczeń i wymieniono spostrzeżenia.

Po przeprowadzonej kontroli budynku przez Państwową Straż Pożarną w Nowym Sączu informacja o stanie ewakuacji przekazana została pani Dyrektor Internatu -Lucynie Dybiec, która odwołał alarm.

Opiekun; Halina Popiela

tekst; Halina Popiela

fot; zasoby internetu