Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020

Zapraszamy serdeczne w gościnne progi naszego Internatu!

UWAGA

WYCHOWANKOWIE KONTYNUUJĄCYM POBYT W INTERNACIE

Wychowanek kontynuujący pobyt Potwierdza wole zamieszkania w Internacie poprzez wpłatę zaliczki za pobyt w kwocie 50.00 zł do 19 lipca 2019

Nie spełnienie tej formalności powoduje skreślenie z listy kontynuujących pobyt w placówce § 14 Zasady rekrutacji wychowanków do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu na rok szkolny 2019/20.

ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW DO INTERNATU MIĘDZYSZKOLNEGO W STARYM SĄCZU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

zobacz tutaj

Zarządzenie Nr 4 /2019 Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu z dnia 11.03.2019r w sprawie powołania, zadań i zasad pracy Komisji Rekrutacyjnej

zobacz tutaj

Zarządzenie Nr 5 /2019 Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu z dnia 11.03.2019r. W sprawie określenia kryteriów przyjęcia wychowanków do Internatu/bursy oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

zobacz tutaj

Zarządzenie Nr 6 /2019 Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu z dnia 11.03.2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego.

zobacz tutaj