Nasi sponsorzy

Obchody jubileuszu 50-lecia zostały zorganizowane dzięki życzliwości i hojności Powiatu Nowosądeckiego oraz lokalnych i regionalnych sponsorów.

 

NASI SPONSORZY

  • Sadeckie Wodociagi,
  • Bank Spoldzielczy w Starym Saczu,
  • Firma Budowlana "Sopata" Zbigniew Sopata - Barcice,
  • Nadlesnictwo Stary Sacz,
  • Nadlesnictwo Nowy Targ.