Płatności

PŁATNOŚCI ZA WRZESIEŃ 

KLIK

 

Opłaty należy dokonać do 10 .10. 2020

W razie pytań prosimy dzwonić  pod nr 18 446 18 53 biuro

 

 

Od 1 lipca 2019r. wpłaty za żywienie i pobyt w Bursie przyjmowane są bezgotówkowo, czyli bezpośrednio na konto bankowe Bursy

nr  19 1050 1722 1000 0090 3190 1722 można wpłacać w Banku lub na poczcie.

W treści przelewy należy podać za kogo jest przelew, czyli:

Imię i Nazwisko wychowanka, i za co jest przelew czyli: za żywienie lub pobyt,  oraz za jaki okres czyli: miesiąc/rok

Od 1 września 2019r w . następuje zmiana wysokości opłat wnoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z Uchwala nr 280/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Wysokość opłat:

  • za zakwaterowanie- 70.00 zl. miesięcznie,
  • za wyżywienie- 14.00 zl całodniowe( śniadanie obiad, kolacja)

Prosimy o kontakt w sprawie indywidualnych odpisów na podany wyżej numer telefonu.

 

UWAGA !!!

ODPŁATNOŚĆ NALEŻY UREGULOWAĆ DO  10 KAŻDEGO MIESIĄCA  .PO TYM TERMINIE BĘDA NALICZANE ODSETKI

W GRUDNIU PŁATNOŚĆ ZA LISTOPAD DO 10.12.2020 A DO 28.12.2020 ZA GRUDZIEŃ

 

ODPIS NA PONIEDZIAŁEK NALEŻY ZGŁOSIĆ W PIATEK DO GODZINY 12.00

ODPIS ZGŁOSZONY W NIEDZIELĘ BĘDZIE NALICZONY DOPIERO OD WTORKU

 

Miesięczna opłata stała za pobyt w internacie wynosi 70 zł, dzienne wyżywienie 14 zł (śniadanie, obiad, kolacja).

Wpłat za wyżywienie należy dokonywać do 10-go każdego .

 

Nr. konta na które można dokonywać płatności za Burse 

ING Bank Śląski S.A. Odział Nowy Sącz

19 1050 1722 1000 0090 3190 1722

 

Odpisy za żywienie młodzieży przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 18-446-18-53 do godz.12.00 z jednodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności wychowanka przez rodzica lub opiekuna odpis nie będzie uwzględniany w rozliczeniu miesięcznym.