"Calm & easy - lets learn English"

"Calm & easy - lets learn English"

Opis innowacji:

mgr Ewa Kujawa-Szura

 

I. Założenia ogólne

1. Innowacja skierowana jest do wychowanków Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- korzystanie z materiałów przygotowanych przez koordynatora na własnych laptopach lub telefonach,

- sprawdzanie stopnia przyswojenia materiałów podczas wykonywania przygotowanych testów on-line,

- indywidualne konsultacje z koordynatorem.

 II. Cele innowacji Cel główny: - stworzenie multimedialnej biblioteki materiałów edukacyjnych z języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Cele szczegółowe:

- pomoc wychowankom w nauce j. angielskiego,

- przygotowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych,

- wychodzenie naprzeciw problemom szkolnym uczniów,

- kształtowanie u uczniów umiejętności wyszukiwania w sieci przydatnych i sprawdzonych materiałów do nauki języka angielskiego,

- zachęcanie uczniów do korzystania z przygotowanych materiałów oraz do zgłaszania koordynatorowi tematów, które są problematyczne.

 

III. Metody i formy

Nauczyciel Ewa Kujawa-Szura realizuje następujące zadania:

-zbiera od wychowanków propozycje tematów do przygotowania,

- przygotowuje własne materiały przy użyciu różnych narzędzi multimedialnych, które posłużą do nauki języka angielskiego on-lin i publikuje je na stronach Bursy i w mediach społecznnościowych placówki,

- wyszukuje w Internecie sprawdzone strony i tutoriale mogące pomóc wychowankom w nauce,

- służy radą i pomocą podczas indywidualnych konsultacji,

- zachęca uczniów do korzystania z przygotowanych materiałów,

 

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 Mają dostęp do biblioteki materiałów potrzebnych do nauki języka angielskiego.

 Sprawdzają swoje umiejętności rozwiązując testy on line z wybranych zagadnień i tematów.

 Mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych z koordynatorem. Nauczyciel:

 Wykorzystuje swoje umiejętności oraz zainteresowania do pracy z wychowankami bursy.

 Pracuje zarówno stacjonarnie w Bursie jak i zdalnie poprzez prowadzenie strony i internetowej oraz mediów społecznościowych placówki.

 

V. Ewaluacja W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, - rozmowy z rodzicami. Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów.

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.

Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w bursie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi bursy.

VI. Spodziewane efekty

 Podnoszenie, jakości pracy bursy poprzez pomoc większej liczbie wychowanków.

 Podniesienie wyników nauczania wychowanków bursy.

 Indywidualizacja wychowania.

 Zgromadzenie biblioteki materiałów on- line do samodzielnej nauki języka angielskiego.