Kółko profilaktyczne

Opiekun: mgr Halina Popiela

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” Hipokrates

Kółko Profilaktyczne ma na celu ukazać relacje człowiek-środowisko. Zaktywizować utajone możliwości młodego człowieka oraz ukształtować postawy czynne. Ukierunkować na właściwy temat określonymi treściami. Poprzez dostarczenie materiałów dla przyjęcia tych treści. Organizowanie spotkań z przedstawicielami grup społecznych zajmujących się zagadnieniami takimi jak profilaktyka żywienia, profilaktyka sportowa, profilaktyka zdrowotna itp

Profilaktyka to praktyczna część pedagogiki społecznej. Ma za zadanie opisywać, wyjaśniać i przewidywać rozwój zjawisk chorobliwych i szkodliwych dla społeczeństwa.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #zostanwdomu

DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #zostanwdomu

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Polsce żyje około 5 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Słowo „niepełnosprawność” wiąże się brakiem, ograniczeniem i dysfunkcją, które wpływają na przebieg życia osoby nimi dotkniętej. Jako niepełnosprawne można więc zdefiniować osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową lub intelektualną, co może w oddziaływaniu z różnymi barierami utrudniać im pełny i skuteczny udział wżyciu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Charakterystyczne dla niepełnosprawności (tak jak innych chorób) jest to, że dotyczy zarówno osoby nią dotknietej, jak i jej najbliższych oraz innych osób mających kontakt.

Zapraszam państwa na 20 minutowy film Cyrk Motyli autorstwa Nicka Vujicica. Chwilę refleksji nad tym kim jesteśmy i jaką pelnimy rolę w życiu zarówno swoim jak i innych.

Data 5 maja to ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich.
Ratyfikując w 2012 roku Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych Rzeczpospolita Polska potwierdziła równość osób niepełnosprawnych wobec prawa oraz przyjęła zobowiązanie poszanowania godności, gwarancji równouprawnienia oraz tworzenia warunków do samorealizacji oraz wsparcia w osiąganiu celów osobom niepełnosprawnym.
Realizacja praw osób niepełnosprawnych to likwidacja istniejących barier oraz tworzenie jak najlepszych warunków wsparcia. Prowadzone przez Rząd RP działania mają na celu wypełnianie podjętych zobowiązań.
Osiągniecie wyznaczonych celów jest możliwe dzięki zaangażowaniu samych osób niepełnosprawnych, środowiska, podmiotów je reprezentujących oraz organów publicznych czy instytucji.
Opiekun; Halina Popiela
ŻRÓDŁO
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych