Kółko profilaktyczne

Opiekun: mgr Halina Popiela

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” Hipokrates

Kółko Profilaktyczne ma na celu ukazać relacje człowiek-środowisko. Zaktywizować utajone możliwości młodego człowieka oraz ukształtować postawy czynne. Ukierunkować na właściwy temat określonymi treściami. Poprzez dostarczenie materiałów dla przyjęcia tych treści. Organizowanie spotkań z przedstawicielami grup społecznych zajmujących się zagadnieniami takimi jak profilaktyka żywienia, profilaktyka sportowa, profilaktyka zdrowotna itp

Profilaktyka to praktyczna część pedagogiki społecznej. Ma za zadanie opisywać, wyjaśniać i przewidywać rozwój zjawisk chorobliwych i szkodliwych dla społeczeństwa.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

Razem na Święta cz IV

Razem na Święta cz IV

Podziekowania od Domu Opieki Róża 

"Dziękujemy serdecznie dyrekcji a w szczególności pracownikom- opiekunom oraz samej młodzieży " Bursy w Starym Sączu "za piękny prezent dla naszych podopiecznych - stroik oraz słodkości . To bardzo ważne że ktoś pamięta o tych wszystkich którzy spędzają święta bez swoich bliskich ."

Opiekun; Halina Popiela