Kółko profilaktyczne

Opiekun: mgr Halina Popiela

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” Hipokrates

Kółko Profilaktyczne ma na celu ukazać relacje człowiek-środowisko. Zaktywizować utajone możliwości młodego człowieka oraz ukształtować postawy czynne. Ukierunkować na właściwy temat określonymi treściami. Poprzez dostarczenie materiałów dla przyjęcia tych treści. Organizowanie spotkań z przedstawicielami grup społecznych zajmujących się zagadnieniami takimi jak profilaktyka żywienia, profilaktyka sportowa, profilaktyka zdrowotna itp

Profilaktyka to praktyczna część pedagogiki społecznej. Ma za zadanie opisywać, wyjaśniać i przewidywać rozwój zjawisk chorobliwych i szkodliwych dla społeczeństwa.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.

 


 

Zostań Projektantem Miejscówki Młodzieżowej

Zostań Projektantem Miejscówki Młodzieżowej

Wczoraj w naszej bursie w ramach Kółka Profilaktycznego odbyło sie spotkanie Ja dla Gminy Gmina dla mnie. Zostań współprojektantem „ Nowej Miejscówki Młodzieżowej w Starym Sączu”.

Czas wolny w Bursie to chwile kiedy wychowankowie mają możliwość rozwijania własnych uzdolnień oraz zdobywania w tych dziedzinach dodatkowych umiejętności. Poprzez udział w wybranych formach spędzania czasu wolnego motywowani są oni do kształtowania i rozwijania swoich zainteresowań oraz do podejmowania wysiłku i pracy nad sobą.

Z nową ofertą spędzania czasu wolnego w naszym mieście przyszli przedstawiciele Centrum Kultury SOKÓŁ w Starym Sączu pani Justyna Liszowska oraz pan Dawid Listos z którym Bursa szkolna współpracuje od wielu lat.

Zostań Projektantem Miejscówki Młodzieżowej to propozycja dla młodzieży aby przyłączyli się w współtworzenie sali. „Jeśli chcemy, żeby młodzi ludzie byli aktywnymi użytkownikami naszej miejscówki, jej przestrzeń musi być dostosowana do potrzeb, gustów i estetyki młodych ludzi.

Ważne jest zapewnienie specjalnego, wydzielonego miejsca, które pozwoli młodym czuć się u siebie. Chodzi o miejsce, którego wygląd i sposób urządzenia będzie przekazywać młodym ludziom komunikat: „Tu jest miejsce dla Ciebie, zapraszamy Cię!” mówiła pani Justyna.

 

 

 

  Opiekun; Halina Popiela