Kółko literackie

Opiekun: mgr Ewa Kujawa-Szura

Cel ogólny

  • rozwijanie własnej kreatywności literackiej mieszkańców Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu

Cele szczegółowe

  • wspieranie wychowanków w tworzeniu własnych utworów literackich,
  • wspólne tworzenie internackiego bloga
  • nauka pisania wartościowych treści internetowych,
  • opiniowanie, konstruktywna krytyka napisanych przez wychowanków prac,
  • stwarzanie możliwości, tematów i okazji do rozwijania talentów pisarskich młodzieży,
  • motywowanie do udziału w konkursach literackich, różnego typu, wewnętrznych oraz ogólnopolskich,
  • odkrywanie młodych talentów, wśród mieszkańców Internatu Międzyszkolnego,
  • pomoc wychowankom w rozwijaniu warsztatu pisarskiego.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.