Łączymy pokolenia

Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć? 

                              Cyceron

 

Projekt współpracy młodzieży internackiej ze środowiskiem Seniorów „Łączymy Pokolenia” na rok szkolny 2019/2020

 

Organizatorzy projektu: mgr Beata Nobilec, mgr Ewa Kujawa-Szura.

Adresaci projektu:

- młodzież mieszkająca w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu w roku szkolnym 2018/2019

- środowisko seniorów w Starym Sączu

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/2020

Cele projektu:

- uwrażliwienie młodzieży na problemy osób starszych i samotnych,

- zaangażowanie wychowanków w działalność na rzecz środowiska seniorów,

- pomoc osobom starszym w zrozumieniu świata współczesnych młodych ludzi,

- integracja młodzieży mieszkającej w Internacie z seniorami w Starym Sączu.

Formy działań w ramach projektu:

  • wyszukanie chętnych do współpracy wychowanków Internatu (wrzesień);
  • występ młodzieży dla seniorów z okazji Dnia Seniora (październik);
  • zorganizowanie przez młodzież dyskoteki andrzejkowej dla seniorów w Internacie (listopad);
  • Bal Maskowy z seniorami (luty)
  • reagowanie na propozycje seniorów, udział w organizowanych przez nich eventach.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.