Łączymy pokolenia

Łączymy pokolenia

Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć? 

                              Cyceron

 

Projekt współpracy młodzieży  ze środowiskiem Seniorów „Łączymy Pokolenia” na rok szkolny 2020/2021

 

Organizatorzy projektu: mgr Beata Nobilec, mgr Ewa Kujawa-Szura.

Adresaci projektu:

- młodzież mieszkająca w Bursie Szkolnej w Starym Sączu w roku szkolnym 2020/21

- środowisko seniorów w Starym Sączu

Czas trwania projektu: rok szkolny 2019/2020

Cele projektu:

- uwrażliwienie młodzieży na problemy osób starszych i samotnych,

- zaangażowanie wychowanków w działalność na rzecz środowiska seniorów,

- pomoc osobom starszym w zrozumieniu świata współczesnych młodych ludzi,

- integracja młodzieży mieszkającej w Bursie z seniorami w Starym Sączu.

Formy działań w ramach projektu:

  • wyszukanie chętnych do współpracy wychowanków  (wrzesień);
  • występ młodzieży dla seniorów z okazji Dnia Seniora (październik);
  • zorganizowanie przez młodzież dyskoteki andrzejkowej dla seniorów w Bursie (listopad);
  • Bal Maskowy z seniorami (luty)
  • reagowanie na propozycje seniorów, udział w organizowanych przez nich eventach.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.