Ogólnopolski projekt pt. „Bursa dobrego wychowania”

Ogólnopolski projekt pt. „Bursa dobrego wychowania”

Od październk Bursa Szkolna w Starym Saczu realizuje ogólnopolski projekt pt. „Szkoła dobrego wychowania”, którego celem jest zapoznanie młodzieży – wychowanków bursy ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Koordynatorem projektu jest pani: Halina Popiela

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 października 2020 r. do 15 marca 2021 r. Bursa, po wykoniu zadań przewidziane regulaminem konkursu, oraz ich zaliczeniu otrzyma certyfikat „Bursa dobrego wychowania”

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

  1. Przeprowadzenie debaty wśród wychowanków bursy na temat dobrego wychowania oraz opracowaniej Karty Zasad Dobrego Zachowania..
  2. Zorganizowanie ogólnobursowego konkursu  wiedzy, wśród wychowanków bursy na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez bursę.

  3.Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

  1. Przeprowadzenie międzygrupowych  inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników….

    5.Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

  1. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka zwychowankami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.