Pasja moim zawodem

Pasja moim zawodem

 

Projekt „PASJA MOIM ZAWODEM

 realizowany on-line przez:

panią Martę Cebulę – specjalistę ds. doradztwa zawodowego oraz panią Ewę Kujawa-Szura – opiekuna kółka literackiego

 

 

Cel projektu:

 

- pomoc młodzieży internackiej w odnalezieniu swojej drogi zawodowej, zgodnej z własnymi zainteresowaniami;

- uświadomienie wychowankom ich własnych możliwości, mocnych stron, talentów;

- wsparcie w organizacji swojego czasu podczas kwarantanny – planowanie zadań, organizacja miejsca pracy, wzmacnianie motywacji wewnętrznej oraz samodyscypliny;

- wykorzystanie technik multimedialnych do nauki i poszukiwania informacji;

- omówienie aktualne sytuacji epidemiologicznej pod kątem przyszłości wybranego zawodu – jakie branże w obecnej sytuacji mogą się rozwijać a które upadają.

- dyskusja: które zawody narażone na ryzyko – czy jesteś gotów na poświęcenie?

- tworzenie map myśli i prac literackich na temat własnych pasji oraz możliwości przełożenia ich na pracę marzeń.

 

Sposoby realizacji:

 

- warsztaty prowadzone na messengerze w wyznaczonych godzinach,

- udostępnianie materiałów związanych z omawianą tematyką na stronie internatu oraz w mediach społecznościowych placówki,

- konkursy literackie

- najbardziej kreatywna mapa myśli – „Moja pasja moim zawodem – jak to zrobić?”

            - „Ja za 10 lat – moja praca marzeń” – dowolna forma literacka.

 

Terminy:

 

7.04.2020 – rozpoczęcie projektu

15.06.2020 – zakończenie projektu

Każdy wtorek18.00-20.00 - warsztaty on-line.

 

Odpowiedzialni:

 

Marta Cebula – opracowanie merytoryczne i dydaktyczne

Ewa Kujawa-Szura – opracowanie graficzne, literackie oraz dydaktyczne.