W OBIEKTYWIE RODZICA fot. Pan Tadeusz Ryś

W OBIEKTYWIE RODZICA fot. Pan Tadeusz Ryś

Ty ślimak
wstawaj
zdjęcia będą

 

 ..i tak

 

i profil...

 . dość już,
żona czeka,
spadam

 

Opiekun; Beata Nobilec