Super pokój, super internat – zostan projektantem

KONKURS „SUPER POKÓJ, SUPER INTERNAT-ZOSTAŃ PROJEKTANTEM”-

II edycja

 Opiekun; mgr Małgorzata Tarsa-Bielak

1.Organizator:

Internat Międzyszkolny w Starym Sączu

2.Patronat:

Dyrektor Internat Międzyszkolny w Starym Sączu

 1. Czas trwania konkursu:

Październik 2019-kwiecień 2020

 1. Adresaci konkursu:

Mieszkańcy Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu

 1. Cele konkursu:
 • zaktywizowanie społeczności internackiej do autentycznego uczestnictwa w życiu placówki i współtworzenia jej pozytywnego klimatu,
 • motywowanie do aktywności na rzecz środowiska lokalnego ,
 • uświadomienie wychowankom odpowiedzialności za pokoje mieszkalne,
 • motywowanie wychowanków do dbałości o swoje miejsce pracy, wypoczynku,
 • kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia,
 • stworzenie w pokojach klimatu i atmosfery sprzyjających nauce,
 • przestrzeganie podstawowych zasad utrzymywania czystoś,
 • dbałość o estetykę pomieszczeń.
 • przeciwdziałanie niszczeniu mienia internatu.
 1. Zasady Konkursu
 2. W konkursie ocenie podlegać będą:

Czystość pokoju, w czasie pobytu w placówce i po wyjściu na zajęcia dydaktyczne .Czystość w pokojach będzie sprawdzana codziennie przez dyżurującego wychowawcę  zgodnie z regulaminem. Co miesiąc każdy pokój może otrzymać max  5 punktów dodatnich. Pokoje które nie otrzymały żadnych punktów ujemnych  otrzymują 5 pkt dodatnich,1 pkt ujemny -4 pkt dodatnie,2 pkt ujemne 3 pkt dodatnie,3 pkt ujemne -2 pkt dodatnie,4 pkt ujemne-1 pkt dodatni,5 pkt ujemnych lub więcej-0 pkt.

 1. Ocenie podczas przeglądu porządku i czystości podlegają:
 • czy śmieci zalegają na podłodze, biurku i w przeładowanym koszu;
 • czy jest kurz na biurkach, parapecie itp.;
 • czy łóżka są zaścielone i przykryte kocem;
 • czy podłoga w pokoju jest czysta;
 • czy na parapecie/biurkach nie ma brudnych naczyń po jedzeniu;
 • czy nie ma porozrzucanych ubrań, toreb, butów, książek , ręczników i innych przedmiotów;
 • czy nie ma naczyń ze stołówki w pokoju oraz urządzeń elektronicznych tj. Czajnik bezprzewodowy, opiekacz itp.
 • czy nie ma przykrego i nieświeżego zapachu;
 1. Raz w miesiącu pokoje będą sprawdzane komisyjnie. Sprawdzana będzie czystość i estetyka pokoju, , użytkowość-ustawienie i funkcjonalność pomieszczenia , dekoracje stałe ,ogólny porządek (1 – 5 pkt jednorazowo.)
 2. Wystrój pokoju(dekoracje okazjonalne np. związane ze świętami), udział w konkursach i akcjach. Ocenia się ogólne wrażenie estetyczne, funkcjonalność ,stopień zaangażowania wychowanków danego pokoju w poszczególnych dział (1 – 5 pkt jednorazowo.)

Skład komisji konkursowej:

 

1.Dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu

 1. Opiekun pracowni plastycznej „pod gargulcem”
 2. Dwóch przedstawicieli wybranych spośród mieszkańców internatu

3.Zaproszony gość.

 

Po zakończeniu konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone dwa najestetyczniejsze pokoje (w grupie żeńskiej i męskiej).

Laureaci otrzymają nagrodę w postaci możliwości wyboru  przedmiotu użytkowego do pokoju zamieszkałego przez finalistów (np. komoda, stół, krzesła,  itp.).Laureaci klas maturalny po uzgodnieniu z komisją będą mieli możliwość wyboru nagrody!!!

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.