Wędrując ku dorosłości

Wędrując ku dorosłości

PROJEKT EDUKACYJNY - WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI- KULTURA UCZUĆ

Prowadzący: mgr Beata Nobilec

Rok szkolny 2020/21

 

 

Cele edukacyjne:

  • Przyjęcie integralnej wizji osoby ludzkiej.
  • Wybór i urzeczywistnienie wartości służących osobowemu rozwojowi.
  • Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania.

Zadania:

  • Wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią.
  • Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości.
  • Ukazanie potrzeby jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłości i odpowiedzialnością.
  • Tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni oraz szacunku dla człowieka.
  • Pomoc we właściwym przeżyciu okresu dorastania

Harmonogram

LP

TEMATYKA

RODZAJE I FORMY PRACY

TERMIN REALIZACJI

1

„PRZYJAŹŃ-SZKOŁĄ MIŁOŚCI”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Listopad

2

„ MIŁOŚĆ-ETAPY JEJ ROZWOJU

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Grudzień

3

„SPOTKANIA I ROZSTANIA”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Grudzień

4

ANTYKONCEPCJA I ŚRODKI WCZESNOPORONNE”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Styczeń„

5

„SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Styczeń

6

„PLANOWANIE RODZINY

WYBRAĆ MĄDRZE I ODPOWIEDZIALNIE”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Luty

7

„ON ONA TACY SAMI CZY ZUPEŁNIE RÓŻNI”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Marzec

8

PŁODNOŚĆ KOBIETY I MĘŻCZYZNY-CO WARTO WIEDZIEĆ”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Marzec

9

„ MIŁOŚĆ I SZACUNEK-KOLEJNOŚĆ WIĘZI”

PODZIAŁ NA GRUPY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Kwiecień

10

„CZY WARTO CZEKAĆ”

PODZIAŁ NA GRUPY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Maj

11

„UWAGA AIDS”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Maj

12

„CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ”

Prelekcja

Gazetka informacyjno -edukacyjnej

Czerwiec

 

  • W ramach projektu organizowane także tematyczne projekcje filmowe

 Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.