"Za życiem" program kompleksowy wsparcia dla rodzin

"Za życiem" program kompleksowy wsparcia dla rodzin

W naszej Placówce program " Za życiem" realizowany jest od 2017 roku, na podstawie Uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie kompleksowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" ( M.P poz. 1250).